Dokumentų valdymas

Dokumentų valdymas apima įmonės dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą. Už įstaigos dokumentų valdymo ir išsaugojimo organizavimą yra atsakingas įstaigos vadovas.

grįžti į viršų