Valdymo apskaita

Valdymo apskaita skirta įmonės valdymo sprendimams priimti, jų vykdymui kontroliuoti, organizacijos veiklai planuoti, veiklos rezultatams įvertinti.

Valdymo apskaita tvarkoma tik įmonės vadovų poreikiams, jos informacija viešai neskelbiama ir dažnai laikoma organizacijos komercine paslaptimi. Teisės aktai nereglamentuoja valdymo apskaitos tvarkymo, jos tvarką vadovai nustato savo nuožiūra.

grįžti į viršų