Pardavimai

Pardavimas vykdomas pagal pirkimo ir pardavimo sutartį, sudarytą raštu, žodžiu ar konkliudentiniais veiksmais (pvz., įmetus monetą į pardavimo automatą).

Pardavimas yra baigiamasis prekių (paslaugų) vertės kūrimo įmonėje proceso etapas ir įmonės veiklos galutinis tikslas, į kurį orientuotos visos kitos įmonės funkcijos.

grįžti į viršų