Finansinė apskaita

Finansinė apskaita skirta gauti informaciją finansinei atskaitomybei sudaryti, įmonės veiklai valdyti ir jos tikslams pasiekti.

Finansinė apskaita tvarkoma remiantis tarptautiniais ir nacionaliniais verslo apskaitos standartais, buhalterinės apskaitos įstatymais ir kitais teisės aktais. Pirmiausia įvertinamos ūkinės operacijos, po to jos registruojamos, grupuojamos bei apibendrinami jų duomenys, parengiamos finansinės ataskaitos ir pateikiamos informacijos vartotojams (pvz.: akcininkams, darbuotojams, kreditoriams, valstybinėms institucijoms, visuomenei).

grįžti į viršų